Żyjemy dłużej

W UK zbadano zmiany spodziewanej długości przeżycia u ludzi w wieku 65 lat.

od 1991 do 2011:

* Spodziewana długość życia wzrosła ok 4,5 lat dla mężczyzn i ok 3,5 dla kobiet.

Poprawił się też stan mentalny seniorów.

* Czas przeżycia bez jakichkolwiek zaburzeń poznawczych wzrósł również o ok. ponad 4 lata

Żyjemy również dłużej w dobrej kondycji zdrowotnej

* wzrost dla mężczyzn – 3,8 lat i 3,1 dla kobiet

Nie pokoi natomiast mierny przyrost lat życia w dobrej kondycji fizycznej – z dobrą sprawnością fizyczną.

* dla kobiet wydłużył się on tylko o pół roku, natomiast dla mężczyzn wzrósł o 2 i pół roku.

Za ten stan rzeczy badacze obwiniają coraz bardziej powszechną otyłość.

Teraz w sumie nie wiadomo czy się cieszyć czy martwić. Wizja pracy do 70 r.ż. jest całkiem realna, a nawet bez alternatywy.