Zwierzęta wierzą w Boga

Stwierdzono to u małp Kapucynek, które przeskakują wiele razy ponad wodospadem

wykonując od czasu do czasu dziwne przysiady.

Modlą się w ten sposółb do wodospadu, który zawiera w ich przekonaniu tajemniczą

siłę, która jest potężna i życiodajna.