Zarodek ludzki

majka_monacka napisała:

> Ale wówczas podpada pod drugi przypadek, poniew

> aż posiada potencjał do posiadania świadomości a także wiedzę, a więc jego istn

> ienie ma wartość, pod warunkiem, ze istnieje szansa na odzyskanie świadomości.

To dlaczego zarodek ludzki nie podpada? Przecież ma potencjał do posiadania

świadomości i jest dosyć duża szansa, że ją posiądzie.