skąd przewaga militarna?

Stawiam tezę, że w wiekach XI-XV – Europa nie była w stanie gospodarczo i cywilizacyjnie trwale przewodzić światu – vide klęska wypraw krzyżowych…

I to nie tyle kwestia rozdrobnienia politycznego, ile zbyt silnej władzy Kościoła, który zatrzymał rozwój cywilizacyjny i intelektualny na kilka wieków. Dopiero emancypacja miast (na początku włoskich), powstanie kasty mieszczan, kupców, akumulowanie kapitału – zerwały więź arystokracji z Kościołem i popchnęły Zachód w stronę Odrodzenia a potem Oświecenia.

Ergo – Turcja – muzułmańska, otwarta na naukę, matematykę – była dynamiczniejsza, szybciej się rozwijała, kalifaty miały autonomię, szybko powiększające się państwo dawał możliwości awansu, szczególnie kariera w armii byłą atrakcyjna – jak sądzisz trevistas – skąd sukcesy Turków?

Dobrym podążam tropem?

jeepYCDSOYA