Re: Zachodzi stała poprawa postaw moralnych !

Powyżej za Robertem Stefanickim przytoczyłem oszacowanie iż:

>liczba państw wolnych lub częściowo wolnych wzrosła od 1989 r. o prawie

>połowę, z 69 do 125.

To by się zgadzało za fragmentem wypowiedzi by_t zamieszczonej niedawno w innym wątku

by_t napisał.:

[„… Na szczęście demokracja została wymyślona RAZ NA ZAWSZE a jej zanikanie zazwyczaj kończy się odrodzeniem – co jest historycznie potwierdzone – taka oscylacja jest jej naturalną cechą (szczególnie w młodych demokracjach) bo człowiekowate na samym początku swojej mentalnej drogi potrzebują ciągłego treningu w tej dziedzinie. Nieustanne zwarcie różnych idei jest u nas stanem społecznie/atawistycznie uwarunkowanym ale forma tego zwarcia mając różne intelektualne odcienie wymaga zrozumienia tego – że czasy prostego zwarcia fizycznego (wynikającego z przewagi) powinny odejść pomału w zapomnienie dla dobra grupy i jakiegoś choćby chwilowego intelektualnego zrozumienia właściwości człowiekowatych oraz współczesnych mechanizmów demokracji bo inaczej -chroniczne wku…enie z niekontrolowanymi upustami emocji i dups na całego. …”]

To jest ciekawy problem, czy rzeczywiście następuje na naszej planecie taki trwały proces. Jeśli byłoby tak rzeczywiście to znaczyłoby iż na planecie dochodzi jednak do stałej poprawy moralnej (etycznej). ~ Andrew Wader