Re: Za wysokie progi

Speedyhawku, kanony wiary naukowej, też nie mają wiele sensu, choćby BB, jest on naukowo udawadniany, lecz te dowody, są bardziej oparte są na wierze, niżli na empirii. Prawdopodobienstwo zdarzenia BB, który w następstwie generował wszystko to co mamy, jest zaniedbywalne i prowadzi naukę na bezdroża. Gonimy w piętkę.