Re: Wyspy Jonskie – uzupelnienie

Wg pogladow czesci historykow Wyspy Jonskie zostaly przekazane przez Wielka Brytanie Grecji, jako wiano nowoprzybylego 30 pazdziernika 1863 r. krola Hellenow – Jerzego I (z dunskiej dynastii Gluecksberg), w oczekiwaniu, ze grecy nie wznowia nowych powstan przeciwko otomanskiej Turcji. Dla przypomnienia, caly wysilek (dyplomatyczny I militarny) Wielkiej Brytanii na tych terenach polegal na utrzymaniu integralnosci terytorialnej tureckiego imperium (patrz takze Wojna Krymska 1854 – 56 I Kryzys Bliskowschodni 1839 – 41.)