Re: uzupełnienie niekompletnej definicji

> Pole magnetyczne od prostego druta z prądem jest centralne, ale nie centralnosymetryczne i

> jest niepotencjalne.

Istnieje potencjał wektorowy pola magnetycznego,

a i można wprowadzić skalarny w obszarach bez prądów.

Taki potencjał nazywany potencjałem magnetostatycznym i jest on znany w teorii obwodów.

Definiujemy go tak:

H = -grad Vm;

co można obliczać: Vm = int Hdr, całka od +oo, do r.

Potem można obliczać napięcie magnetyczne, itd.