Re: uważaj chamie zaściankowy

Potraktowałem określenie dawwwkinsa2 jako rzeczowe określenie sytuacji, nie wyzwisko. Owszem, mogłem skasować post, alsor poczuł się sprowokowany, być może moja wina. Jednakże zarówno ja jak i inni dostrzegają niestosowność sytuacji w której alsor od pewnego czasu co rusz pisze „wypier…aj”, „szmaciarz”, „srasz” podczas dyskusji. W tej sytuacji człowiek kulturalny nazwie ją czasem po imieniu.

Niezależnie od tego potraktujmy to jako kolejne ostrzeżenie alsora: rzeczywiście, może on zostać zbanowany za swoje odzywki.