Re: Teoria państwa a cybernetyka

andrew.wader napisał:

……………

> Myślę, że przytoczone wyżej zdania zdanie „Czyli lud czyni to, czego

> chce władca, dlatego że lud uważa go za władcę
…” wyraża pewien

> rekurencyjny koncept cybernetyczny. ~ Andrew Wader

>

No ale najczęściej lud nie czyni tego, co chce władca, i to z bardzo wielu powodów. Ale się to życie skomplikowało od czasów Platona…

A Ty Andrew masz jakiś pogląd na Państwo, czy tylko interesują Cię koncepty cybernetyczne?