Re: Sztuczna trzustka

Za prawidłowo prowadzoną cukrzycę uważa się taką w której poziom hemoglobiny glikowanej HbA1C jest niższy lub równy 7% (Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, także American Diabetes Association) choć dla krótko trwającej choroby zaleca się max. 6,5%. Poziom 6,42% jest zdecydowanie zadowalający.

Korzystam z glukometru nie wymagającego kalibracji, ostatnio specjalista potwierdził jego przydatność na podstawie także własnych testów.