Re: Sztuczna trzustka

pomruk napisał:

> Interesujące, ale moim zdaniem… już nie rewelacyjne. Dopiero teraz mamy

> ciągłe monitorowanie poziomu glukozy i reakcje „w dwie strony”?

> Najwyższy czas…

To częsta sytuacja, że w specyficznych dziedzinach poziom techniki odbiega od średniego.

Miałam kolegę mikrofalowca, który dawno temu przenosił proste urządzenia znane z pomiaru wilgotności w rolnictwie i poziomu substancji w zbiornikach do zastosowań w górnictwie i w ten sposób szybko uzyskał kilkanaście patentów i tytuł honorowego górnika jeszcze PRL-u.

W przypadku opisanym prze Nikodema spodziewałabym się systemu komunikującego się przez bluetootha z laptopem, gdzie sztuczna inteligencja uczyłaby się indywidualnych reakcji na dostarczanie obu środków a także spożywanie określonych produktów i przewidywała właściwe dozowanie. Opisana sztuczna trzustka to kroczek w dobrym kierunku ale korzeniami w ubiegłym tysiącleciu.