Re: Śmierć jak kromka chleba z solą

nikodem321 napisał:

> Ale czego nie wiadomo?

No, tego co zaczyna ten process. Dlaczego wszystkie NAD+ są konwertowane do NADH?

Ale ja tutaj odszedłem od tematu, który był filozoficzny raczej niż naukowy.

Tym tematem był mój niezrozumiały fakt posiadania przez ludzi woli szkodzenia sobie

samemu.

Okazało się jednak, że ten fakt nie jest obcy przyrodzie. Mianowicie np. w takiej chorobie

która nazywa się zapaleniem nerwów.

Szczególnym typem zapalenia nerwów jest mający podłoże immunologiczne zespół Guillain-

Barre, który jest potencjalnie śmiertelną chorobą, w której system immunologiczny po

infekcji błędnie atakuje nerwy ciała.

A więc błąd jest znany naturze. Błąd rozumiany jako niszczenie tego co zostało już wypracowane.

Ale teraz widzę dopiero, że natura tak działa w ogóle i niezrozumianym by było

gdyby było inaczej.

Niszczy i buduje, jest bez celu, a więc mówiąc po ludzku bez sensu.