Re: Rozpoczął się rozpad UE – cd.

Zastanawiam się na tym, komu zależy na szerzeniu takiej propagandy?

Koniec Unii może i będzie za jakiś czas, ale nie będzie on fatalny dla Europy,

ale uzdrowicielski.

Nikt nikomu nigdy nie dał nic za darmo, jak również nikt jeszcze nie stał się wielki

i bogaty kosztem innych.

To jest stara jak świat prawda oparta o zasadę zachowania energii, która jest czymś

więcej niż tylko zasadą fizyczną.

Unia Europejska jest tworem niestabilnym, bo nie opartym o tę zasadę i im szybciej

się rozleci tym mniej będzie to bolało.