Re: Powtórzę

Aha:

książę z silną armią i realną władzą zawsze był czymś gorszym od króla – bez armii i bez władzy. Zakonotuj sobie. A czemu to polscy Wazowie (to tylko przykład!) niczym pijany płotu trzymali się tytułu królów Szwecji? Ano dlatego, że to miało, dla nich, konkretne znaczenie i konkretną wartość.Socjaldemokracja to nie jest socjalizm plus demokracja. To jest kapitalizm plus lęk przed socjalizmem.

Krzysztof Mroziewicz