Re: Powstanie życia jest nieuchronne -astronomowi

asteroida2 napisał:

> – szanse na powstanie życia

> – szanse na wykształcenie się inteligencji

> – szanse na osiągnięcie przez inteligentny gatunek poziomu umożliwiającego kolo

> nizację galaktyki

Od życia do inteligencji droga daleka. Gdyby na Ziemi nie powstały szczęśliwym trafem eukarionty, do dziś całe życie byłoby jednokomórkowe. Bakterie i Archaea podlegają bardzo silnemu doborowi czyszczącemu, blokującemu eksperymenty ewolucyjne, jakie umożliwia ewolucja „prawie neutralna”. Ewolucja prokariontów w kierunku (mało ekonomicznej) komplikacji jest z tego powodu praktycznie niemożliwa. Bakterie dzisiejsze żyją sobie z grubsza tak samo, jak ich przodkowie sprzed trzech miliardów lat. Życie powstało bardzo szybko po uformowaniu się Ziemi, co sugeruje, że abiogeneza w sprzyjających warunkach jest dość prawdopodobna. Na pojawienie się eukariontów trzeba było czekać o wiele, wiele dłużej.

Stawiam na to, że życie w postaci prostych odpowiedników ziemskich bakterii jest dość powszechne we Wszechświecie, ale życie odpowiadające złożonością eukariontom może być znacznie rzadsze.Może to wszyćko bez te atomy,

Że waryjota… momy.