Re: Poczatki Republiki Tureckiej

Rok 1930 – kobiety uzyskuja prawo glosu w wyborach lokalnych (16 kwiecien).
1931 – wprowadzono system metryczny. Republikanska Partia Ludowa (powstala w 1924r.) deklaruje sie jako kemalistyczna, tj. republikanska, nacjonalistyczna, ludowa, etatystyczna, swiecka I rewolucyjno – reformatorska, (20 kwiecien).