Re: Odpowiedź dala.tacie i innym

Moderatorowi tego portalu wyraźnie nakazuje się (i słusznie): nie kasuj krytyki pod własnym adresem (jednak kasowanie krytyki wulgarnej lub krytyki będącej jednocześnie spamem jest już dopuszczalne, w przypadku spamu pozostawić należy jednak pierwszą wypowiedź). Krzyk po skasowaniu podniósł by się zresztą wielki – jawny dowód na tłumienie krytyki, dyktatorskie zapędy itd!!!

Pozostawmy więc wątek, lecz go już nie podbijajmy.