Re: obracające się elipsy

> Wygląda na to, że dla p=3 nie ma już żadnej orbity

Bo to jest powiązane z siłą odśrodkową, która jest właśnie typu 1/r^3,

więc gdy przekroczysz p=3, wówczas odśrodkowa jest zawsze za mała…

czy też jej gradient.

r” = h^2/r^3 – k/r^n; gdzie h i k są stałe.

i liczysz z tego stabilność na kołowej orbicie, i wyjdzie że jest tak tylko dla n < 3.

en.wikipedia.org/wiki/Classical_central-force_problem