Re: Nekoniecznie :)

pies_na_teorie napisał:

> Czy taka kreacja na tyle stabilizuje resztę przestrzeni, że gdzieś tam choćby p

> rawie nieskończenie daleko nie tworzą się inne lokalne zorganizowania? Intuicyj

> nie wydaje się, że masywno-energetyczna forma powinna być jedna…

Nie. Intuicja zależy od sumy wiedzy. Gdybyś postrzegał świat poprzez M-teorie, to byś dopuszczał, że 10-wymiarowa przestrzeń organizowana jest przez 2 brany wibrujące z częstością własną = 1 drgnienie na 1000 miliardów lat.

Ale być może oba modele da się uspójnić i będą miały reprezentację wspólną, zgodną z modelami Wilczka, Smolina lub innych fizyków?