Re: Na ile Ziemia jest jednak unikalna?

Po przejrzeniu materiałów dotyczących pracy Erik’a Zackrisson’a rzeczywiście należy stwierdzić, że wnioski dziennikarzy nie są usprawiedliwione faktami podanymi w tej pracy.

Należy jednak zauważyć, że praca ta wyznacza ciekawy nowy „kierunek” rozważań kosmologicznych. Chodzi o argumenty i rozważania dotyczące pytania na ile planeta Ziemia … jest jednak unikalna.. Nawet praca Zackrisson’a przedstawia dane świadczące za tym, że Ziemia nie jest zbyt typową planetą. Parametry jakie da się ustalić przez takie narzędzia jak teleskop Keplera mogą być bardzo niedoskonałe pod względem oszacowania czy dana planeta spełnia warunki powstania i utrzymywania się na jej powierzchni życia..

Jeśli założyć , że życie może powstać tylko w oparciu o DNA i białka, to pociąga to za sobą bardzo „twarde’ uwarunkowania”… Temperatura na takiej planecie nie może przekraczać przedziału < – 50 ; + 60 > stopni Celziusza.. Grawitacja nie może być wiele większa niż na ziemi, gdyż istoty intelegentne nie mogą zbytnio rożnić się od człekopodobnych

( wytłumaczenie – vide .: Edward O. Wilson, The meaning of human existence ,

www.amazon.com/Meaning-Human-Existence-Edward-Wilson/dp/0871401002 )

http://ecx.images-amazon.com/images/I/51%2Bh8l2OTYL._SX328_BO1,204,203,200_.jpg

Takie planety jak Ziemia mogą być jednak czymś bardzo rzadkim (niemal unikalnym) .. Oszacowania na ile rzadkie są planety umożliwiające „rozwinięcie się człekopodobnych” jest więc wyzwaniem wobec kosmologów..

Nieco odmiennym …ale też bardzo ciekawym zagadnieniem jest hipoteza tzw. „Wielkiego Filtra”, który uniemożliwia rozwój cywilizacji ponad pewien próg, co omawia artykuł pt.: „Where are the aliens ? ” dostępny pod.:

tribune.com.pk/story/1051410/where-are-all-the-aliens/

W dzisiejszym poście wkleję jedynie mały fragment , określający pojęcie owego Wielkiego Filtra.:

[„…The Great Filter theory says that at some point from pre-life to Type III intelligence, there’s a wall that all or nearly all attempts at life hit. There’s some stage in that long evolutionary process that is extremely unlikely or impossible for life to get beyond. That stage is the Great Filter. If this theory is true, the big question is, Where in the timeline does the Great Filter occur? It turns out that when it comes to the fate of humankind, this question is very important. Depending on where the Great Filter occurs, we’re left with three possible realities: We’re rare, we’re first, or we’re fucked…”]

..

w/w artykuł dokonuje skrupulatnego przeglądu mozliwych rozwiązań problemu Fermiego.. i kończy się następujacycm podsumowaniem.:

[„… That said, given that my normal outlook is that humanity is a lonely orphan on a tiny rock in the middle of a desolate universe, the humbling fact that we’re probably not as smart as we think we are, and the possibility that a lot of what we’re sure about might be wrong, sounds wonderful. It opens the door just a crack that maybe, just maybe, there might be more to the story than we realize. ..”]

~ Andrew Wader