Re: Na ile Ziemia jest jednak unikalna?

Jeśli chodzi o parametr taki jak temperatura, z 26 odkrytych dotąd planet o masie zbliżonej do ziemskiej i leżących w odległości mniejszej niż 50 lat świetlnych od nas, 10 planet zdaje się krążyć w ekosferze gwiazdy, w odpowiedniej odległości by temperatury sprzyjały życiu. Zwracam uwagę na wysoki procent (38%) nie liczbę bezwzględną, gdyż znamy z pewnością małą cześć takich planet.

Tak więc jeśli planeta jest już odpowiedniego typu, kryterium temperaturowe nie wydaje się trudne do spełnienia.

Natomiast jakie jeszcze warunki musi spełniać taka planeta, możemy się tylko domyślać. I tak np. sądzi sie, że obecność masywnego księżyca, wywołującego pływy bardzo sprzyjała powstaniu życia – ale czy była konieczna? Niezależnie od tego niewiele wiemy o egzoksiężycach…

Hipoteza Kosmicznego Filtra jest próbą rozwiązania Paradoksu Fermiego. Dziesiątki lat temu zastanawiano się, jakie jest prawdopodobieństwo powstawania innych planet, związków organicznych, życia… W tych dziedzinach, w których posiedliśmy pewną wiedzę prawdopodobieństwo okazało się być wysokie. Planet jest najwyraźniej mnóstwo, proste związki organiczne obserwujemy „gdzie tylko się da”, nawet ostatnie badania wskazują, ze życie na Ziemi powstało bardzo wcześnie – „gdy tylko się dało”. Filtr, o ile istnieje, znajduje się chyba gdzieś później… O ile istnieje – może bowiem typowy czas w przyrodzie między np. powstaniem eukariontów a powstaniem zbliżonej do naszej inteligencji to 12 mld lat?