Re: kogo obchodzi nauka ?

Kontynuując:

„Zawieszenie wiedzy” nie może przybrać postaci zapomnienia o wszystkich faktach obserwacyjnych z danej dziedziny. Najnowsze, niezweryfikowane, możemy tłumaczyć błędem, do ogółu musimy się dostosować. To, jak nowy pomysł tłumaczy nagromadzoną wiedzę obserwacyjną jest podstawowym sprawdzianem jego użyteczności.

Równie źle, jeśli żądasz zawieszenia wiedzy takiej, która mówi jak dotychczasowe teorie tłumaczyły fakty obserwacyjne i nie chcesz znać wysnutych z dotychczasowej wiedzy konsekwencji, jakie niosłoby przyjęcie nowego pomysłu.