Re: Kapitał społeczny UE i Grupy Wyszechrackiej

andrew.wader napisał:

> A co do tęsknoty za rządami silnej ręki to „można zaobserwować” .. poprzez przy

> jrzeniu się niedawnym decyzjom wyborców w : Turcji, Rosji, na Węgrzech, w Pols

> ce, .. rosnącym poparciu dla partii ekstremalnie prawicowych we Francji

A liberalna Bruksela zmaga sie z zamachami terrorystycznymi,bo to jest przyklad do czego prowadzi leberalizm europejski.