Re: Jest tylko jednataka planeta jak Ziemia-Zackr

Aha, to teraz wiem.
Zawsze da radę wymyśleć takie kryterium, że spełni je tylko Ziemia… i będziemy mieli jej wyjątkowość. Tak już było z wieloma „poszukiwaniami”, np. istot inteligentnych, świadowmych itd. W kwestiach związanych z naszą wyjątkowością (choćby tylko pośrednio) świat nauki jest solidnie zideologizowany, a swoje, jak tu widzimy, dokładają jeszczeróżni sprawozdawcy tłumaczący zwykłym zjadaczom telewizji o co chodzi naukowcom.