Re: Jest dowód na istnienie masy

majka_monacka napisała:

> Ale z filozoficznego punktu widzenia nie ma konieczności, żeby wszystko

> musiało się z czegoś składać.

Takiej konieczności nie ma również z fizycznego punktu widzenia.

Nasze myślenie codzienne oparte jest o pojęcie zbioru, a więc i jego elementow.

Ten teoriomnogościowy sposób myślenia zacząl budować naukę i dlatego fizyka

współczesna cierpi na tym. Model standardowy jest uwieńczeniem tych wysiłków.

Pozostawia on jednak wiele nierozwiązanych problemów. Dlatego przyszlość fizyki

należy do nowej matematyki, w której myślenie teoriokategoryjne zastąpi myślenie

teoriomnogosciowe. Kategorie i ich funktory są bardziej naturalnym sposobem opisu

świata, gdyż unika on konieczności dzielenia materii na kawałki, porzucając język

teoriomnogościowy na rzecz pojęcia morfizmu jako podstawowego budulca swiata.

A więc w naszym świecie, nie materia jest najważniejsza, ale oddziaływanie, bo to

ono ją tworzy.