Re: jakie dziwy

pomruk napisał:

> Jej brak jest prostą konsekwencją anizotropii oddziaływań w gazie plus faktu,

> że gaz jest ograniczony powierzchnią zamkniętą. Zaś każda powierzchnia zamknię

> ta ma taką własność, że jeśli podzielisz ją na mnóstwo maleńkich powierzchni el

> ementarnych, dla każdej wyznaczysz wektor powierzchni, zsumujesz te wektory, wy

> jdzie ci wektor zerowy. Ponieważ siła wypadkowa jest sumą wektorów sił elementa

> rnych utworzonych przez pomnożenie takiego elementarnego wektora powierzchni pr

> zez ciśnienie, musi i ona dać zero.

>

>

tą własność powierzchni zamkniętej można łatwo obejść przez pokrycie stożka ( poza podstawą) warstwą sprężystą, tłumiącą uderzenia molekuł. po drugie, w przypadku gazu wielkość siły napędzajacej może być tak mała, że praktycznie jest niemierzalna, ale w przypadku mikrofal wywierających ciśnienie na ściany stożka, już da się ją zauważyć ?