Re: jakie dziwy

Ciśnienia gazu jednak nie zmienisz, modyfikując powierzchnię! Jeśli z tym się zgodzisz – musisz przyznać niestety, że siła, z jaką gaz oddziałuje na powierzchnie pozostanie stała ( z definicji ciśnienia!).