Re: Jak to z symetrią organizmu jest?

kazeta.pl55 napisała:

>

> > Jak wykryjemy przypadkiem znaną nam z innych zjawisk symetrię, to sie cie

> szymy, bo mózg > wykrył podobieństwo a więc uzyskał stan zadowolenia (motyw

> acja bólem ujemnym) i > poczucie rozumienia (zgodnie z instynktem r

> ozumienia).

>

> Dlaczego skupiasz się li tylko na wykryciu przez mózg regularności, skoro on j

> est równie dobry w wykrywaniu nieregularności. Za wykryciem nieregularn

> ości gdziekolwiekbądź kryje się też wielka satysfakcja zależna tylko od tego il

> e się sił i środków temu dziełu poświęciło i jak wielki jest tego efekt!! Benoî

> t B. Mandelbrot może coś na ten temat a jakże powiedzieć.

> On wprowadził geometrię nieregularności nazwaną fraktalną.

> Czy się z tym zgodzisz.

Tak, bo te nieregularności fraktalne, to też forma regularności.