Re: Hyperion 2

szkopuł w tym, że do niedawna polskie badania kosmiczne traktowane były w Polsce

bardziej jak badania… komiczne, niż zapewniające rzeczywisty awans technologiczny i cywilizacyjny

to pokutuje do dzisiaj, mimo, że od stycznia ma zacząć działać PAK;

Polska wpłaca do ESA rocznie 60 mln euro i właściwie niemal nic z tego nie ma; PAK ma to zmienić i jego powołanie dowodzi przynajmniej zmiany myślenia naszych polityków; ale – niestety – wciąż jeszcze nie ulega to zmianie w kręgach naszych… pracowników naukowych;

niedawno na pewnym sympozjum, na które mnie zaproszono, prezentowałem możliwości nowego programu europejskiego, sugerując celowość wykorzystania dla jego potrzeb w Polsce wyników przyszłych Sentineli, a nawet sugerując nieśmiało możliwość wysłania własnego (potrzebnego do realizacji proponowanego przykładowego projektu) satelity konkurencyjnego w stosunku do niektórych z prywatnego sektora;

ta moja sugestia wzbudziła niekłamaną wesołość znacznej części sali,

a prowadzący sesję dosłownie podziękował mi za ten „komiczny” aspekt mojego wystąpienia

8-(44amici omnium hominum sapientium