Re: gandalph,nie pociskaj pierdoł

Rosja jest DZIŚ – naszym przyjacielem?

Nie zagraża nam?

Przyjdzie i na nich odpowiednia pora,że i oni wyciągną wnioski z prawdziwej Historii,ale musi wymrzeć to posowieckie pokolenie.

Pohitlerowscy Niemcy zaczęli wymierać już w 45-tym ub.wieku,a posowieckie jeszcze nie zdążyło,lecz i na nich przyjdzie stosowna pora.