Re: Czy istnieją ładunki magnetyczne ?

FORUM – to forma grupy dyskusyjnej służąca do wymiany informacji, poglądów i opinii między nimi.
Masz prawo się nie zgadzać z moim poglądem co nie oznacza, że możesz dyktować jak i oczm ktoś powinien pisać jeśli nie narusza norm i zasad forum.
Idąc Twoim tokiem myślenia można djść do wniosku, że wszystkie artkuły publikowne w działe nauka GW, które są tylko hipotezami powinny być usunięte.