Re: Co Jarosław Kaczyński robił 13 grudnia 1981?

Kiedy był na tych rozmowach?

„komunistyczna SB zatrzymała Jarosława Kaczyńskiego 15 grudnia 81 rano przed 6:00 przed upływem godziny milicyjnej. Chcieli aby podpisał tzw. „lojalkę” czyli, że nie będzie „szkodził” PRL. Nie uczynił tego! Był doktorem prawa i znajomym mec. Jana Olszewskiego broniącego w wielu sprawach opozycjonistów.”

„30 sierpnia 1980 r. zostaje zatrzymany przez komunistyczne władze. Wypuszczono go 1.09.1980 r. na mocy Porozumień Sierpniowych 1980 r. Uczestniczy w „Solidarności”. Na zwolnienie więźniów politycznych z więzień nalegał szczególnie jego brat-bliźniak Lech Kaczyński w czasie negocjacji robotników z komunistami w Stoczni Gdańskiej w 1980 r.”