Re: Chronic życie czy świadomość?

suender napisał:

> speedyhawk napisał:

>

> > W ten sposób Majka wypowiada się przeciwko ……..,

> > o czym zapewne sama nie wie, czyli nie jest tego świadoma.

>

> Hmm? Czyżbyś był zadnia, że Marian Ritter von Smolan ma rację pisząc:

> „Kobiety w naukach ścisłych? Wszak aż do ostatnich czasów temi naukami nie zajm

> owały się w ogóle nigdy i przyczynek kobiet do rozwoju jest znikomo mały. (R

> 30;) Nie zajmują się matematyką, ani fizyką, ani chemją, gdyż nie są zdolne do

> tego, gdyż w ogóle nie potrafią myśleć logicznie!”

Nie, nie ma racji, a Twoje wnioskowanie jest błedne.