Re: Chronic życie czy świadomość?

speedyhawk napisał:

> W ten sposób Majka wypowiada się przeciwko ……..,

> o czym zapewne sama nie wie, czyli nie jest tego świadoma.

Hmm? Czyżbyś był zadnia, że Marian Ritter von Smolan ma rację pisząc:

„Kobiety w naukach ścisłych? Wszak aż do ostatnich czasów temi naukami nie zajmowały się w ogóle nigdy i przyczynek kobiet do rozwoju jest znikomo mały. (…) Nie zajmują się matematyką, ani fizyką, ani chemją, gdyż nie są zdolne do tego, gdyż w ogóle nie potrafią myśleć logicznie!”

Pozdr.

„Wir muessen wissen, und wir werden wissen! [D. Hilbert]”