Re: Breakthrough Starshot – flotyllą ku gwiazdom

Europitek napisał:

> W poście otwierającym wątek napisałeś „w ciągu godzin”, a nie 2 minut, więc prz

> yjąłem najmniejsżą liczbę mnogą dla godzin, czyli 2.

Rzeczywiście, jestem niekonsekwentny, ale to dlatego, że szczegółów dowiaduję się stopniowo. Sorry!

> Czy wystartowanie z takim przyspieszeniem nie zgniotłoby wi

> ększości znanych nam dziś materiałów?

Nie, raczej nie, specjalna elektronika wojskowa zamontowana w pociskach wytrzymuje obecnie do 15 000 g (!), przyspieszenia uzyskiwane w ultrawirówkach nie niszczą wielu substancji i przy 300 000 g.

> A czy przywalenie taką energią nie rozbiłoby struktur atomowych?

To wymagałoby znajomości szczegółów – energia padająca w pewnym procencie absorbowana jest przez materiał lecz także tracona poprzez promieniowanie, emisja promieniowania rośnie silnie z temperaturą, przy pewnej temperaturze następowałaby równowaga między absorpcją a emisją, lecz czy ta równowagowa temperatura zniszczyłaby wiązania między atomami materiału trudno powiedzieć bez danych…