Re: bledne modele

pies_na_teorie napisał:

> To tak samo odnosi sie do kwarkow…

Zdecydowanie nie odnosi się. Kwarki nie są wynikiem oddziaływań układów wielce złożonych, których pewne cechy chcemy dla uproszczenia opisywać formalizmem cząstkowym. W każdym razie nikt ich dziś tak nie traktuje, w żadnym znanym mi podejściu.

Kwazicząstkami są natomiast np. fonony – niby-cząstki odpowiadające modom drgań sieci krystalicznej. Rzeczywistymi „cząstkami” są tu np. jony (o ile sieć jest jonowa), ich drgania można rozłożyć na składowe mody (drgania normalne), składowym drgań przypisać naturę bozonów.