Prosze o szczegóły!

petrucchio napisał:

> kto dopuścił te brednie do użytku szkolnego.

Autor książkę wydrukował za swoje pieniądze i wysłał do przypadkowo wybranych szkół z dopiskiem na kopercie „Nauczyciel biologii”.

Kiedy nastąpiło dopuszczenie do użytku szkolnego?