Poprawka

a propos zdania „gdzie spotkał się z Sierowem i/lub Chruszczowem, o których wiadomo skądinąd, że w tym czasie tam przebywali.„. Miało być „…Timoszenką i/lub Chruszczowem, o których…„.„Kpów i szambelanów nigdy nie zabraknie”.