Po burzy o nauce i bogu

Tamten wątek został przeniesiony na forum RELIGIA.

Brawo moderatorzy!

Ja go broniłem, aby został u nas, ale do czasu.

majka_monacka w tamtym wątku zamieściła post.

Uważam, że jej post powinien pozostać na forum NAUKA, więc go teraz cytuję:

Filozoficzne; „Architektura Świadomości”

Część 3: Wola i sens istnienia ):

„…. doświadczenia całego życia, wszelka pozyskana w toku życia wiedza wypełnia pamięć, tworzy obraz rzeczywistości i model świata. Możemy ją przyswoić, jeśli ją zrozumiemy. Występuje tu pozorna sprzeczność pomiędzy nieusuwalną, immanentną potrzebą rozumienia a sytuacjami, kiedy zrozumienie nie jest możliwe ze względu na brak danych, niedostateczną wiedzę, brak czasu, zmęczenie itp. Jeśli umysł potrafi osiągnąć stan zrozumienia, że pełne zrozumienie rzeczywistości nie jest możliwe, to stara się stworzyć wyjaśnienie zastępcze, w postaci „modelu uzupełniającego” rzeczywistość. Przyjmowane są w tym celu zróżnicowane strategie.:

1. Złudzenie zrozumienia – uproszczony model rzeczywistości …

Umysły zawsze posługują się uproszczonym modelem rzeczywistości. Jest to niezbędne dla dokonania kompresji danych o świecie. Pełny model, nie byłby modelem, byłby po prostu odwzorowaniem rzeczywistości, co rzadko kiedy bywa użyteczne i wykonalne. Problem powstaje wtedy, gdy stosowany model nie jest adekwatny do potrzeb, a inteligentny agent nie ma świadomości tego faktu.

2. Jestem zbyt głupi, żeby to zrozumieć….

Często sytuacja przerasta możliwości poznawcze, a umysł ma tego świadomość. Nie pozostaje wówczas nic innego jak przyjęcie do wiadomości swoich własnych ograniczeń. W tym stanie znajduje się większość znanych nam umysłów naturalnych.

3. Nic mnie to nie obchodzi……

Strategia podobna do stanowiska 2. Jednakże pogodzenie się z sytuacją następuje poprzez ignorowanie problemu. Kolejna, poważna część ludzi stosuje z dużą skutecznością tę strategię. Przyjmują ją też niektóre zwierzęta.

4. Pogodzenie się z rzeczywistością – „tak już jest……..”

Także podobne podejście do stanowiska 2 i 3, jednak pogodzenie się z rzeczywistością następuje na bazie łagodnej samooceny. Także wiele zwierząt demonstruje taką postawę.

5. Wyjaśnienie mistyczne, wiara w tajemnicę …

Umysł, ambitnie poszukując wyjaśnienia, tworzy fałszywy model lub przyjmuje cudze fałszywe objaśnienia, co obserwujemy jako ucieczkę do mistycyzmu, do wiedzy sztucznie wymyślonej. To jest droga do wierzeń i zabobonów

6. Brak zrozumienia, przerażenie, lęk, choroby psychiczne….

Przedłużający się stan braku rozumienia napływających informacji i obserwowanych zjawisk budzi początkowo niepokój, a często lęk. Dzieje się tak szczególnie, gdy nie tylko nie potrafimy wyjaśnić nowo obserwowanych zjawisk, albo gdy zjawiska te stoją w jaskrawej sprzeczności z dotychczas pozyskaną wiedzą i obrazem świata. Dłuższe przebywanie w stanie lęku z tym związanym prowadzi do całego szeregu chorób psychicznych i stanów patologicznych znanych psychologii i psychiatrii.

Zarysowane powyżej reakcje wskazują, jak fundamentalne znaczenie ma potrzeba rozumienia świata, który nas otacza.”

Jak dla mnie to był najciekawszy głos w tamtej dyskusji, a właściwie w serii deklaracji religijnych.

Uważam, że ten głos powinien przetrwać na forum NAUKA.

Może tytuł tego nowego wątku jest niefortunny – majka_monacka, Ty możesz go zmienić.