Holokaust- biznes

„Badanie przeprowadzone na 32 Żydach, którzy przeżyli Holocaust, dowiodło, że trauma została przekazana w genach ich dzieciom.”

Teraz dzieci ‚ocaleńców’ będą domagać się odszkodowania…

> Pytanie do forumowiczów uprawiających naukę: jak ocenilibyście taki opis Materi

> als and Methods:

> „Badanie obejmowało 32 kobiety i mężczyzn, którzy w czasie II wojny przebywali

> w obozie koncentracyjnym, byli świadkami albo doświadczali tortur czy też musie

> li się ukrywać. Zbadano również 22-osobową grupę ich dzieci

Śmiech…