Gratulacje dla Hindusów!

Ich sonda MOM (Mars Orbiter Mission) zwana też Mangalyaan weszła na orbitę wokółmarsjańską. Piękny sukces! Indie są pierwszym krajem, którego pierwsza sonda marsjańska od razu odniosła sukces! No i Chiny nie mogą pochwalić się marsjańskim pojazdem…

Sonda jest głównie demonstratorem technologii, lecz wykonuje też badania naukowe. Prześle obrazy powierzchni Marsa, będzie tą powierzchnię badać spektroskopowo w podczerwieni, zbada też atmosferę – m. in. wstępowanie metanu, deuteru i wodoru.